Hur ofta ska jag byta min toalettsits?

Hur ofta ska jag byta min toalettsits?

Hur länge du kan behålla din toalettsits utan att byta avgörs av kvalitén på sitsen och även hur frekvent den används. Eftersom en toalettsits är en hygienartikel som vanligtvis används varje dag så rekommenderar vi ett byte var fjärde år givet att man skött om och rengjort toalettsitsen med regelbundna intervall. 

Används starka rengöringsmedel finns risken att bakterier lättare får fäste på toalettsitsen och då rekommenderar vi ett byte direkt. 

Hitta rätt toalettsits med vår enkla guide - klicka här

Hitta rätt toalettsits baserat på varumärke - klicka här

Tillbaka till blogg